Treninzi

TRENAŽNI PROCES SE ODRŽAVA U SLJEDEĆIM OBJEKTIMA:

1.SKPC MEJDAN ------------------SRIJEDA I PETAK OD ZELENOG POJASA PA NA VIŠE

2.OSNOVNA ŠKOLA MEJDAN---- PONEDELJAK,UTORAK I ČETVRTAK OD ZELENOG POJASA PA NADALJE

3.OSNOVNA ŠKOLA MJEDAN ----PONEDELJAK,SRIJEDA I PETAK 0D 19,00 ZA NIZA ZVANJA I POČETNIKE

4.OSNOVNA ŠKOLA MILADIJE-- UTORAK, SRIJEDA I PETAK OD 19,00 ZA NIŽA ZVANJA I POČETNIKE

5.DTV PARTIZAN-----------------PONEDELJAK , SRIJEDA I PETAK KOMBINOVANO ZA SVE UZRASTE PO DOGOVORU
Slika 69
0 0