SRETSTVA I OPREMA KOJOM KLUB RASPOLAŽE

Slika
Klub je visoko organizovana institucija koja ima kompletnu infrastrukturu za ostvarivanje zacrtanih programa i zadataka.
Naime jedini smo klub u državi kojiima vlasiti kancelarijski prostor u kejem je stalno uposlena sekretarica kluba, u čijim je rukama arhiva kluba.
Porede radnog mjesta u klubskoj prostoriji se nalaze i mnogobrojni pehari dipleme i medalje, osvojene na svim manifestacijama počev od običnih turnira do Državnih,Balkanskih,Evropski i Svjetskih.
takodje moramo istaci da je ovo jedaan od malobrojnih klubova u regionu koji ima i svoje vlastito prevozno sredstvo (Kombibus) koje služi za prevoz takmičara na sve destinacije kako u državi tako i u inostransvtu, ito o trošku kluba.
0 0